logo НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
КРИЗНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - БЕЗБЕДНА СРБИЈА
zastava

pocetnao namaaktuelnoclanstvopropisiobrazovanjelinkovi


 

 

 

 

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

 

 

 

 

"БЕЗБЕДНА СРБИЈА " ИЗРАДИЛА ПРОЦЕНУ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА ГРАДСКУ
ОПШТИНУ ЗВЕЗДАРА

 

zvezdara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

designed by Tenente Milan